Privacy

Privacyverklaring

Stoute Schoenen gebruikt je klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor ze zijn verstrekt: het zo goed mogelijk verwerken van je orders en je zo goed mogelijk informeren over marktontwikkelingen. Stoute Schoenen verspreidt voor dit laatste doel een email-nieuwsbrief. Iedereen die geen prijs stelt op deze email-nieuwsbrief kan zich hiervoor afmelden.

Stoute Schoenen verstrekt je persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder je emailadres, NIET aan derden, tenzij met je uitdrukkelijke toestemming.